Strona główna   biblioteka      Regulamin ICM
-  Internetowego Centrum Multimedialnego
Regulamin biblioteki
Tak czytamy
Zalety książki
Top 20
Blog (archiwum)


  1.  Z komputerów korzystają jedynie uczniowie z klas IV – VIII, którzy posiadają przypięty identyfikator.

  2.  Chęć korzystania z komputera należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

  3.  Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie chcący przygotować się do lekcji lub innych zadań dodatkowych.

  4.  Korzystanie z komputerów, w celach rozrywkowych odbywa się w wyznaczone dni i godziny (informacja na tablicy ogłoszeń biblioteki).

  5.  Poza wyznaczonymi terminami o możliwości korzystania decyduje nauczyciel bibliotekarz.

  6.  Identyfikator użytkownika umieszczony przy każdym komputerze, natomiast hasło dostępu podaje nauczyciel.

  7.  Przy komputerze może przybywać tylko jedna osoba.

  8.  Przy komputerze nie jemy, nie pijemy, itp.

  9.  Nie dokonujemy samodzielnie żadnych zmian ustawień.

 10. Wszelkie usterki i nieprawidłowości zgłaszamy nauczycielowi.

11. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się przy komputerze bibliotekarz poprosi o opuszczenie biblioteki.