Strona główna   biblioteka      Regulamin wypożyczalni i czytelni
Regulamin ICM
Tak czytamy
Zalety książki
Top 20
Blog (archiwum)

  1.   Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.

  2.   Jednorazowo można wypożyczyć na okres 4 tygodni:
                                                                                          klasa I – 1 książka
                                                                                          klasa II – 2 książki
                                                                                          klasy III-VIII - 3 książki

  3.   Za zgodą nauczyciela bibliotekarza istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu o kolejne 4 tygodnie.

  4.   Rodzice/ prawni opiekunowie mogą wypożyczyć / zwrócić materiały biblioteczne w imieniu dziecka.

  5. Uczniom klas IV-VIII, którzy nie oddali książek w terminie zostanie wpisana uwaga w bazie Progman.


  6. Pod koniec I i II semestru, nauczyciel bibliotekarz wpisze uczniom klas IV-VIII w dzienniku Librus - w zakładce Ocena zachowania w kategorii  - Czytelnictwo
      od „+1” do „+3” punktów za czytelnictwo wg kryterium:

                                                                                         3-9 książek – 1 pkt.
                                                                                         powyżej 10 książek – 2 pkt.
                                                                                         I, II, III miejsce za aktywne czytelnictwo  – 3 pkt.

  7.   Uczniowi, który zalega ze zwrotem książek lub podręczników, do momentu rozliczenia się z zaległości, nauczyciel bibliotekarz nie wypożyczy kolejnych książek oraz innych materiałów    
        bibliotecznych.

  8.   Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem, także wszelki materiały dodatkowe, tj. mapy, płyty, karty ćwiczeń, itp.

  9.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (w tym materiału dodatkowego), czytelnik jest zobowiązany odkupić tę pozycję w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia zaistniałej sytuacji.
        

  10.  W przypadku, gdy odkupienie tego samego tytułu ksiązki zniszczonej / zgubionej jest niemożliwe, czytelnik powinien dostarczyć inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

  11. Uczniowie klas I-VIII mają obowiązek "rozliczyć się" z biblioteką na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, natomiast z podręczników wg "Regulaminu korzystania
        z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych".

  12. W klasie VIII obowiązuje karta obiegowa.

  13.   Z czytelni bibliotecznej, uczniowie mogą korzystać przed i po lekcjach, w czasie przerw jedynie w uzasadnionych przypadkach.

  14. Uczeń przebywający w czytelni powinien skupić się na czytaniu książek/czasopism lub odrabianiu lekcji.

  15. W bibliotece obowiązuje cisza.